شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه به جهت تکمیل کادر ستادی خود در نظر دارد تعداد 3 نفر کارشناس-کارشناس ارشد مالی و تعداد 3 نفر کارشناس-کارشناس ارشد قراردادها را جذب نماید.

کارکنان پتروشیمی مخازن سبز عسلویه در ضیافت صمیمی افطاری روز شنبه یازدهم خرداد به دعوت مدیرعامل شرکت

افزایش میزان صادرات متانول از شرکت پتروشیمی مخازن سبز در اردیبهشت ماه جاری به 98 140443 تن رسید.

مختصری درباره ما

هدف اصلی این طرح ذخیره سازی محصولات تولیدی طرحهای فاز دوم پتروشیمی عسلویه جهت صادر نمودن از درگاه پایانه های پارس جنوبی به بازارهای بین المللی میباشد. با توجه به تمرکز بالای طرحهای گوناگون تولیدی در منطقه فاز دوم عسلویه، مدیریت هماهنگ و متمرکز ذخیره سازی و صادرات محصولات واحدهای تولیدی امری ضروری است که اجرای طرح مخازن متمرکز علاوه بر تسهیل این امر موجب کاهش هزینه های سرمایه گذاری نیز خواهد شد.

برچسب ها
ما را دنبال کنید در